Rólunk

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye a Mátészalkai Járásban található. A szakszolgálat működési területe a Mátészalkai Járás valamennyi, azaz 26 települése: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj. 

Az intézményünk a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 18 §. (1) alapján köznevelési intézmény, mely „a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását” segíti. 

Intézményünk a 26 település nevelési-oktatási intézményeivel együttműködve biztosítja a Mátészalkai Járás 0-18 éves (nappali tagozaton 23 éves) korosztályú gyermekeinek ellátását. 

2006-ban, a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás vállalkozott a pedagógiai szakszolgálat megszervezésére, amelynek már korábban is voltak hagyományai Mátészalkán. Az addig 1985 óta Nevelési Tanácsadóként működő intézményt átvette, és a szakszolgálati tevékenységeket 26 településre szervezték meg. Így Mátészalkán a Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2006. január 1-én jött létre. 2013. január 1-én a kistérségek megszűnésével, és a járások megalakulásával fenntartóváltás következett be intézményünknél. A 2013. szeptember 1-vel létrehozott jogutód intézmény a megye kisebb és nagyobb településein működő szakszolgálati intézményekből áll össze. Az alapító okirat szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szerkezeti felépítése a következő: Székhelyintézmény, Megyei Tagintézmény, 13 Tankerületi/járási Tagintézmény, és 4 Telephely. Mi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézményeként működünk azóta. 

Intézményünkben nagyon fontos a feltétel nélküli elfogadás, a biztonságot nyújtó, harmonikus, szabadon lebegő figyelemmel átitatott légkör megteremtése. Elengedhetetlen számunkra, hogy a hozzánk kerülő gyermekek képességeit, személyiségét maximális mértékben kibontakoztassuk, és olyan élményekben részesítsük őket, melyek elősegítik gyógyulásukat. Az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket igyekszünk minden körülmények között tiszteletben tartani, tevékenységeink során a diszkrimináció mentességre törekszünk.