Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Szakszolgálatunk a Megyei Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után befogadó nyilatkozattal vállalja a korai fejlesztést, gondozást. Az egyeztetést az teszi szükségessé, hogy olyan gyermekek kerüljenek hozzánk, akiknek biztosítani tudjuk a fejlesztését, fejlődését. Speciális, nálunk nem biztosítható fejlesztési igény esetén a Megyei Szakértői Bizottság keres megfelelő terápiás helyet. 

Intézményünkben a nagy-és finommotorikus, a beszéd, mentális és szociális képességbeli elmaradás enyhébb mértéke esetén tudunk fejlesztést biztosítani. A foglalkozások a szülők jelenlétében és bevonásával zajlanak. A fejlesztés a gyógypedagógia  módszereivel, egyénre szabottan segíti a rászoruló gyermekek fejlődését. A foglalkozások játékos formában a gyermekek önkiszolgálását, játéktevékenységét, beszédértését és kifejezőkészségét, testséma, testkép és testfogalom kialakítását, nagy-és finommozgás koordinációját támogatják. A kicsik egészséges személyiségfejlődése érdekében szem előtt tartjuk az egyéni adottságaikat, személyi kapcsolati készségüket. A pozitív élmények túlsúlyával törekszünk aktivitásukat, önállóságukat növelni. A fejlesztő foglalkozások mellett pszichológus közreműködésével konzultációs lehetőséget biztosítunk a szülőknek az aktuális problémák megbeszélésére, az esetleges érzelmi megterhelés támogató kezelésével.